Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

 • dowód tożsamości,
 • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5cm x 4,5cm, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem - 1 sztuka,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C, D, C+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. B),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy już posiadasz prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Miejsce złożenia dokumentów

Po złożeniu ww. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji właściwego do miejsca zamieszkania lub miejsca zameldowania otrzymasz indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców - Autodrive.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w bazie CEPiK - w dziale "Kierowca", zawierający dane i informacje dotyczące osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):

       - przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,

       - przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

       - zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,

 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami  z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)

Valid XHTML 1.0 Transitional